Mathematics Research Institute

Seminario
Seminario

On the topology of the polar curve

Abramo Hefez (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

Fecha: 03/10/2012 16:00
Lugar: Casas del Tratado de Tordesillas

Abstract: