Mathematics Research Institute

Seminario
Seminario

On the analytic classification of plane branches

Abramo Hefez (Universidade Federal Fluminense, Brasil)

Fecha: 19/09/2012 11:00
Lugar: Salón de Grados AS17. Facultad de Ciencias (Paseo de Belén, 7).

Abstract: