Instituto de Investigación
en Matemáticas

Seminario
Seminario

Nonparametric tests for first order stochastic dominance

Teresa Ledwina (Wroclaw University/Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Poland)

Fecha: 10/11/2011 12:00
Lugar: Seminario de EIO. Facultad de Ciencias.

Abstract: