Instituto de Investigación
en Matemáticas

Ateneo
Ateneo

Neural synchrony inference using analysis of variance for functional data and boostrap methods

Ricardo Cao (Universidade da Coruña)

Fecha: 28/04/2016 17:00
Lugar: Sala de Grado I de la Fac. de Ciencias

Abstract: